top of page
Virtual Team Meeting

Výuka online 

Pro studenty z kteréhokoliv koutu světa nabízíme online kurzy španělštiny s rodilým mluvčím. 

Proč se přihlásit? 

- zkušený lektor 

- 4 studenti ve skupince 

- důraz na konverzaci 

- možnost zkušebního pohovoru s lektorem zdarma 

Online intenzivní kurz španělštiny léto 2021
 21-25. 6. 2021

ONLINE KURZ: VAMOS A VIAJAR 

 • ÚROVEŇ: A2

 • POČET STUDENTŮ VE SKUPINĚ: 4 osoby 

 • TÉMA: Léto a cestování 

 • DATUM KONÁNÍ: 21-25. 6. 2021, každý den 90 min., 17:00- 18:30

Zveme Vás na intenzivní online kurz, na kterém se naučíte vše potřebné pro Vaši cestu do zahraničí, ať už se jednadná o zamluvení pokoje či objednání další Piňacolady na baru.  

PODMÍNKY PRO JAZYKOVÉ KURZY

 • minimální počet účastníků kurzu je 3, maximální 4

 • možnost zkušebního pohovoru s lektorem zdarma

 • v případě, že výuka odpadne z důvodu státního svátku nebo nemoci lektora, bude nahrazena na konci kurzu, popř. v jinou dobu, na které se dohodnou všichni účastníci kurzu

 • v případě, že se kurz z důvodu nedostatečného počtu účastníků neotevře, bude účastníkům nabídnuta individuální výuka, popř. výuka ve dvojici; výuka bude probíhat ve stejné době jako plánovaný kurz

 • kurzovné je třeba uhradit nejpozději 3 dny před zahájením výuky bankovním převodem z účtu 

 • objednáním výuky souhlasíte se všemi výše uvedenými podmínkami

 

 • STORNO PODMÍNKY: student může odstoupit od smlouvy pouze písemně (emailem na info@4idiomas.cz). Při stornování více než 5 kalendářních dní před zahájením semestru, hradí student 40 %, v termínu kratším než 5 kalendářních dní před zahájením semestru 60 % a při stornování 2 dny před zahájením a kdykoli po zahájení semestru 100 % z celkové částky.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Osobní údaje studenta zpracováváme v souladu s nařízením EU na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR). O studentovi evidujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu. Osobní údaje se evidují za účelem nabízení a poskytování služeb a produktů, které jsou přímo předmětem činnosti školy, tedy výuka jazyků a prodej materiálů. Osobních údajů evidujeme po dobu 7 let od posledního využití služeb či koupě produktu, případně déle, vyžaduje-li to jiný právní předpis. Po této době jsou osobní údaje znehodnoceny takovým způsobem, který znemožňuje identifikaci konkrétní.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!
Events
bottom of page