top of page

Skupinové kurzy

Pro všechny, kteří by rádi začali se španělštinou nebo by chtěli ve studiu těchto jazyků pokračovat formou skupinových jazykových kurzů, je určena právě tato nabídka. Počet studentů v kurzu je minimálně 4, maximálně 5 osob, takže se ke slovu dostane opravdu každý. Jazykové úrovně všech kurzů odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci. Těšíme se na Vás v našich nových jazykových kurzech v centru Zlína!

Letní kurzy 2023

 

Letní intenzivní kurz španělštiny pro úplné začátečníky 

17-21. 7. 2023

pondělí až pátek,16:30 - 18:00, počet účastníků 4-5 osob

Cena: 2000 Kč

Letní intenzivní kurz španělštiny pro úplné začátečníky 

21-25. 8. 2023

pondělí až pátek,16:30 - 18:00, počet účastníků 4-5 osob

Cena: 2000 Kč

Skupinové kurzy jaro 2023 - španělština

Kurzy začínají v týdnu od 6. 2. 2023

PODMÍNKY PRO JAZYKOVÉ KURZY

  • minimální počet účastníků kurzu je 4, maximální 5

  • v případě, že výuka odpadne z důvodu státního svátku nebo nemoci lektora, bude nahrazena na konci kurzu, popř. v jinou dobu, na které se dohodnou všichni účastníci kurzu

  • v případě, že se kurz z důvodu nedostatečného počtu účastníků neotevře, bude účastníkům nabídnuta individuální výuka, popř. výuka ve dvojici; výuka bude probíhat ve stejné době jako plánovaný kurz

  • kurzovné je třeba uhradit nejpozději 3 dny před zahájením výuky bankovním převodem z účtu 

  • objednáním výuky souhlasíte se všemi výše uvedenými podmínkami

 

  • STORNO PODMÍNKY: student může odstoupit od smlouvy pouze písemně (emailem na info@4idiomas.cz). Při stornování více než 5 kalendářních dní před zahájením semestru, hradí student 40 %, v termínu kratším než 5 kalendářních dní před zahájením semestru 60 % a při stornování 2 dny před zahájením a kdykoli po zahájení semestru 100 % z celkové částky.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Osobní údaje studenta zpracováváme v souladu s nařízením EU na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR). O studentovi evidujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu. Osobní údaje se evidují za účelem nabízení a poskytování služeb a produktů, které jsou přímo předmětem činnosti školy, tedy výuka jazyků a prodej materiálů. Osobních údajů evidujeme po dobu 7 let od posledního využití služeb či koupě produktu, případně déle, vyžaduje-li to jiný právní předpis. Po této době jsou osobní údaje znehodnoceny takovým způsobem, který znemožňuje identifikaci konkrétní.

bottom of page