Skupinové kurzy

Pro všechny, kteří by rádi začali se španělštinou nebo by chtěli ve studiu těchto jazyků pokračovat formou skupinových jazykových kurzů, je určena právě tato nabídka. Počet studentů v kurzu je minimálně 4, maximálně 5 osob, takže se ke slovu dostane opravdu každý. Jazykové úrovně všech kurzů odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci. Těšíme se na Vás v našich nových jazykových kurzech v centru Zlína!

Letní kurzy - španělština

Srpen

Letní intenzivní kurz španělštiny pro falešné začátečníky 

Dopolední: 15.8. - 19.8. 

Čas: 9:30 -11:00 po-pá

Cena: 1700 Kč (min. počet osob ve skupině 3) 

Materiály dodané lektorem 

Letní intenzivní kurz španělštiny pro úplné začátečníky 

Odpolední: 15.8. - 19.8.

Čas: 16:00-17:30

Cena: 1700 Kč (min. počet osob ve skupině 3) 

Materiály dodané lektorem 

Anniversary.png

 

Letní kurzy - angličtina 

Srpen

Pro věčné začátečníky  

Dopolední: 25.8.-29.8.

Čas: 9:30 -11:00 po-pá

Cena: 1700 Kč (min. počet osob ve skupině 3) 

Materiály dodané lektorem 

Skupinové kurzy podzim 2022 - španělština

Kurzy začínají v týdnu od 12. 9. 2022

PODMÍNKY PRO JAZYKOVÉ KURZY

  • minimální počet účastníků kurzu je 4, maximální 5

  • v případě, že výuka odpadne z důvodu státního svátku nebo nemoci lektora, bude nahrazena na konci kurzu, popř. v jinou dobu, na které se dohodnou všichni účastníci kurzu

  • v případě, že se kurz z důvodu nedostatečného počtu účastníků neotevře, bude účastníkům nabídnuta individuální výuka, popř. výuka ve dvojici; výuka bude probíhat ve stejné době jako plánovaný kurz

  • kurzovné je třeba uhradit nejpozději 3 dny před zahájením výuky bankovním převodem z účtu 

  • objednáním výuky souhlasíte se všemi výše uvedenými podmínkami

 

  • STORNO PODMÍNKY: student může odstoupit od smlouvy pouze písemně (emailem na info@4idiomas.cz). Při stornování více než 5 kalendářních dní před zahájením semestru, hradí student 40 %, v termínu kratším než 5 kalendářních dní před zahájením semestru 60 % a při stornování 2 dny před zahájením a kdykoli po zahájení semestru 100 % z celkové částky.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Osobní údaje studenta zpracováváme v souladu s nařízením EU na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR). O studentovi evidujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu. Osobní údaje se evidují za účelem nabízení a poskytování služeb a produktů, které jsou přímo předmětem činnosti školy, tedy výuka jazyků a prodej materiálů. Osobních údajů evidujeme po dobu 7 let od posledního využití služeb či koupě produktu, případně déle, vyžaduje-li to jiný právní předpis. Po této době jsou osobní údaje znehodnoceny takovým způsobem, který znemožňuje identifikaci konkrétní.