Skupinové kurzy

Pro všechny, kteří by rádi začali se španělštinou, němčinou, angličtinou či italštinou nebo by chtěli ve studiu těchto jazyků pokračovat formou skupinových jazykových kurzů, je určena právě tato nabídka. Počet studentů v kurzu je 3-4, takže se ke slovu dostane opravdu každý. Jazykové úrovně všech kurzů odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci. Těšíme se na Vás v našich nových jazykových kurzech v centru Zlína! 

Letní intenzivní kurzy 2020

Letos  jsme si pro Vás opět připravili letní intenzivní kurzy. 

10 - 14. 8. Intenzivní kurz španělštiny pro začátečníky 

Kurz bude probíhat od pondělí do pátku vždy od 10:30 - 12:00. 

Cena kurzu 1500 Kč/osoba

10 - 14. 8. Intenzivní kurz španělštiny pro pokročilé B1+

Kurz bude probíhat od pondělí do pátku vždy od 16:00 - 17:30. 

Cena kurzu 1500 Kč/osoba

24 - 28. 8. Intenzivní kurz ruštiny pro falešné začátečníky (začátečníci s úplnými základy) 

Kurz bude probíhat od pondělí do pátku vždy od 17:00 - 18:30. 

Cena kurzu 1500 Kč/osoba

24 - 28. 8. Intenzivní kurz španělštiny pro začátečníky 

Kurz bude probíhat od pondělí do pátku vždy od 16:30 - 18:00. 

Cena kurzu 1500 Kč/osoba

Skupinové kurzy jaro 2020

PODMÍNKY PRO JAZYKOVÉ KURZY

  • minimální počet účastníků kurzu je 3, maximální 6

  • v případě, že výuka odpadne z důvodu státního svátku nebo nemoci lektora, bude nahrazena na konci kurzu, popř. v jinou dobu, na které se dohodnou všichni účastníci kurzu

  • v případě, že se kurz z důvodu nedostatečného počtu účastníků neotevře, bude účastníkům nabídnuta individuální výuka, popř. výuka ve dvojici; výuka bude probíhat ve stejné době jako plánovaný kurz

  • kurzovné je třeba uhradit nejpozději 3 dny před zahájením výuky bankovním převodem z účtu 

  • objednáním výuky souhlasíte se všemi výše uvedenými podmínkami

 

  • STORNO PODMÍNKY: student může odstoupit od smlouvy pouze písemně (emailem na info@4idiomas.cz). Při stornování více než 5 kalendářních dní před zahájením semestru, hradí student 40 %, v termínu kratším než 5 kalendářních dní před zahájením semestru 60 % a při stornování 2 dny před zahájením a kdykoli po zahájení semestru 100 % z celkové částky.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Osobní údaje studenta zpracováváme v souladu s nařízením EU na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR). O studentovi evidujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu. Osobní údaje se evidují za účelem nabízení a poskytování služeb a produktů, které jsou přímo předmětem činnosti školy, tedy výuka jazyků a prodej materiálů. Osobních údajů evidujeme po dobu 7 let od posledního využití služeb či koupě produktu, případně déle, vyžaduje-li to jiný právní předpis. Po této době jsou osobní údaje znehodnoceny takovým způsobem, který znemožňuje identifikaci konkrétní.

Reference

DDE_logo.png
Most_logo.png
SUNSEED_logo.png
Logo-1_edited.png
candy_shop_zlin_edited_edited.png
Cesko_edited.png

4idiomas s.r.o
Santražiny 1546
760 01 Zlín

IČ: 07928891 
Číslo účtu: 1177859026/2700 

Nejsme plátci DPH

Telefon: +420 605 141 784

E-mail:info@4idiomas.cz

©2020 by Eva Miranda Rubianes