top of page

Individuální výuka

Individuální výuka je ideální pro zájemce, kteří chtějí flexibilitu ve výuce a intenzivní konverzaci s lektorem se zaměřením na personifikovaná témata. Individuální výuku nabízíme pro španělštinu, angličtinu, němčinu, italštinu, ruštinu a češtinu pro cizince.

Jak probíhají individuální hodiny? 

Před objednáním individuální výuky si popovídáme o tom, proč se daný jazyk chcete učit, zjistíme Vaši úroveň jazyka a stanovíme si jasné cíle a podrobný výukový plán. Dále se dohodneme na tom, s jakým materiálem budeme pracovat (učebnice, další výukové materiály, jazykové hry, videa ad.) Hodiny jsou zaměřené na komunikaci, praktické jazykové situace, rozšiřování slovní zásoby a probíhají už od začátku co možná nejvíce ve vyučovaném jazyce. Gramatiku a slovní zásobu se budeme učit zábavnou formu s využitím moderních technologií.

Ceny výuky 

Ceny individuální výuky 

 

60min...600 Kč 

 

Ceny výuky ve dvojici 

 

60min...350 Kč/os 

Podmínky výuky

​​

  • Pro objednání individuálních hodin nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky (viz. kontakt)

  • min. počet objednaných hodin výuky je 5 (5x60 nebo 5x90 minut)

​​

  • Kurzovné je třeba uhradit nejpozději v den před zahájením výuky převodem na účet​ 

  • Minimální počet účtovaných hodin za kalendářní měsíc je 75% naplánované výuky

  • Minimální počet účtovaných hodin za kalendářní měsíc pro výuku ve dvojici je taktéž 75% naplánované výuky. V případě, že se lekce zúčastní alespoň jeden ze dvojice, lekce je automaticky účtována oběma studentům 

  • V případě, že se chystáte na delší pracovní cestu či dovolenou, konzultujte rozvrh se svým lektorem nejméně  2 týdny předem 

  •  Smluvené hodiny musí student(i) vyčerpat nejpozději do 6 měsíců od objednání, poté hodiny propadají

  • Objednáním výuky souhlasíte se všemi uvedenými podmínkami

Weekend Market
bottom of page